Aktualności

Zaproszenie na Konferencję Otwierającą13.05.2010

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Otwierającej Projekt oraz moderowanej dyskusji warsztatowej nad kierunkami rozwoju i uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja 2010r. o godz. 11:00 w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1 (Aula im. Boreckiego).
Dodatkowych informacji udziela Biuro Kierownika Projektu  tel. 32 259 24 61 lub 32 259 26 28 lub e-mail slask2050@gig.eu

II spotkanie panelowe Panelu Głównego23.04.2010

Informujemy, iż w dniu 23 kwietnia 2010r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa odbyło się II spotkanie panelowe w ramach prac Panelu Główego. Na panelu obecni byli panelisci zewnętrzni, przedstawiciele szerokiego gremium specjalistów, zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym województwa sląskiego. Celem spotkania było między innymi rozpoznanie czynników warunkujących dotychczasowy rozwój przestrzenny regionu i użytkowania terenu.

 

Zaproszenie do składania ofert na publikację w prasie artykułu informującego07.04.2010

Zapraszamy Państwa do składania ofert na publikację w prasie artykułu informującego, w ramach działań promocyjnych zawartych w zadaniu 2 projektu pt. "Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050".

Termin składania ofert - do 20.04.2010r.

Szczegóły dotyczące zamówienia: Politechnika Śląska - Wydział Organizacji i Zarządzania, tel. 032 277 74 07, Edyta.Przybylska@polsl.pl

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych01.04.2010

Zapraszamy do składania oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotki, folderu i tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050”.

Oferty należy złożyć do dnia 08.04.2010r.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Siwek-Skalny 32 259 24 61, Elżbieta Uszok 32 259 26 28

 

 

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na obsługę cateringową26.03.2010

Zapraszamy do składania oferty cenowej na obsługę cateringową w okresie od dnia 7.04.2010 do dnia 30.06.2010: w ramach projektu „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050”. Oferty należy złożyć do dnia 02.04.2010 br.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Siwek-Skalny 32 259 24 61, Elżbieta Uszok 32 259 26 28

 

I spotkanie panelowe Panelu Głównego17.03.2010

Informujemy, iż w dniu 17 marca 2010r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa odbyło się I spotkanie panelowe w ramach prac Panelu Głowego. Celem spotkania było między innymi rozpoznanie składowych rozwoju regionalnego oraz dyskusja na temat czynników warunkujących dotychczasowy rozwój przestrzenny regionu i użytkowanie terenu.

Strona Projektu23.02.2010

Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę Projektu!

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki