Kontakt

Koordynator projektu:

dr Leszek Trząski

Główny Instytut Górnictwa

tel. 32 259 22 96

 

Biuro Kierownika Projektu

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

tel. 32 259 24 61

      32 259 26 28 

fax: 32 259 21 54

e-mail: slask2050@gig.eu

 

 

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki